Hip Hop fusion show

Hip Hop fusion show

Street dance, hip hop to tylko ogólne nazwy tego szeroko rozumianego stylu. Na naszych zajęciach rozwijamy się w różnych odmianach. Dancehall, krump, house, waacking, looking, vouge itp. Często łączymy w całość i dodajemy elenty akrobatycznego show. Tak właśnie powstał nasz fusion show. Jest to rzadkość tej mieszanki stylu w Polsce lecz, nasza grupa się w tym specjalizuje.